KBG, list učenika OŠ "Retfala", Osijek, šk. god. 2019./2020.

Grafiti svuda oko nas IMA DOBRIH, IMA LOŠIH

Objavljeno26. 10.2016.

Grafite svaki dan viđamo na pročeljima zgrada i kuća, a može ih se vidjeti i na našoj školi. Grafite najčešće sprejem nacrtaju anonimni „umjetnici˝ pa nikad ne možemo znati tko ih je stvorio.

Mnogi crtače grafita osuđuju smatrajući da je njihovo crtanje vandalizam i uništavanje. Na našoj školi često niču novi grafiti. No brojniji su oni koji prenose neku prostu poruku. Neki se grafiti nalaze i na osobito neprimjerenim mjestima za grafitiranje, kao što kulturni spomenici…

No grafiti mogu prenositi loše i dobre poruke. Mnogi od njih su i umjetnički radovi koji prikazuju neku sliku. Takve grafite mnogi ljudi odobravaju.

U nekim gradovima djecu educiraju i održavaju radionice o grafitima jer ih doživljavaju kao suvremena umjetnost. Umjetnički grafiti često imaju i dobru poruku, a takvih ima i u Osijeku. Primjerice, na zidu groblja Svete Ane može se vidjeti grafit s porukom da se ne pije i vozi. A preko puta Campusa može se vidjeti grafit s imenom ˝Daj pet za zeleni svijet˝.

Dakle, treba znati da nisu svi grafiti vandalizam i uništavanje. I treba se zauzeti da se broj grafita s lošim porukama smanji, a broj umjetničkih ili poučnih poveća.

Napisao: Matej Andrić,5.b

About the author /