KBG, list učenika OŠ "Retfala", Osijek, šk. god. 2019./2020.

Impresum

LIST UČENIKA OŠ “RETFALA”, OSIJEK

šk. god. 2023./2024., X. god. web izdanja

Za izdavača

Igor Kopić, ravnatelj

Glavne urednice

Angelina Higi (8. b)

Miriam Afua Nyarko (8. b)

Uredništvo

Iva Lea Erić (6. c)

       Ema Markota (6. c)

Bruna Poretti (6. c)

Marieta Zec (6. c)

Ema Bašić (6. d)

Mia Ercegovac (6. d)

       Nika Kolarić (6. d)

       Andrej Šuler (6. d)

       Juraj Arambašić (7. c)

Emina Selmani (8. b)

Odgovorni urednik i administrator

Marinko Plazibat

Kontakti

e-mail: marinko.plazibat@skole.hr

              kbg.klub@gmail.com

tel.: 031/378-012

adresa: OŠ “Retfala,”Kapelska 51 a, 31000 Osijek (za KBG)

………………………………………………………………………………………………………

Pamtimo:

KBG – WEB IZDANJE (2010. – 2019.)

Glavne urednice/urednik:

– 2018./2019. Katarina Galinec

– 2017./2018. Katarina Galinec

– 2016./2017. Ema Car

– 2015./2016. Ema Miščević

– 2014./2015. Tena Josić

– 2013./2014. Marija Prekodravac

– 2012./2013. Helena Čavlović

– 2011./2012. Helena Čavlović, Iva Škojo

– 2010./2011. Iva Škojo, Ivan Vranješ

Odgovorni urednik:

– 2010. – 2019. Marinko Plazibat

……………………………………………………………………………………………….

KBG – TISKANO IZDANJE (1998. – 2013.)

Glavni urednici/urednice: 

– 2012./2013. Helena Čavlović, Marija Prekodravac

– 2011./2012. Helena Čavlović, Iva Škojo

– 2010./2011. Iva Škojo

– 2009./2010. Lorna Kalazić

– 2008./2009. Lorna Kalazić

– 2007./2008. Berislav Ruška, Toni Vranješ

– 2006./2007. Marina Bošnjak, Ivona Glavaš

– 2005./2006. Ivona Glavaš

Odgovorne urednice/urednik:

– 2010. – 2013. Maja Holoker

– 2005. – 2010. Marinko Plazibat

– 2003. – 2005. Biljana Šalić

– 1998. –  2003. Marica Grigić

About the author /