KBG, list učenika OŠ "Retfala", Osijek, šk. god. 2019./2020.

Sprječavanje nasilja u školama – TRAŽI SE PRAVI NAČIN

Objavljeno: 5. travnja 2018.

Ministarstvu obrazovanja prijavljuje se oko 120 slučajeva nasilja godišnje. Ako je toliko prijavljenih slučajeva, koliko je onda i neprijavljenih? Ovo je ozbiljan problem koji treba riješiti.

 

Nasilje u hrvatskim školama tema je o kojoj je važno raspravljati, a najviše iz dječje perspektive jer ipak to sve djeca doživljavaju. Kao učenica, vidjela sam mnogo primjera nasilja, a o mnogima se može gotovo svakodnevno i čitati.

Na internetskoj stranici jednoga dnevnog lista moglo se pročitati o slučaju u kojem je desetogodišnji dječak, žrtva nasilja, trpio maltretiranje duže vrijeme misleći da će to burno razdoblje proći. Usred razgovora s roditeljima skočio je kroz prozor s ciljem da slomi ruku ili nogu kako ne bi išao u školu. Nakon toga, dječak je doživio nešto još gore što je komentirala njegova majka: „Pitala sam ga ide li na WC (u školi), pa mi je rekao da ne smije. Rekli su mu da, ako ne uđe u WC, neće ostati živ.“

U pojedinim srednjim školama učenici na nastavu dolaze s metalnim šipkama i elektrošokerima. Ako stvarno na mladima svijet ostaje, katkad se čini da svijeta uopće neće biti. U škole dolazi i policija, ali ni to ne zaustavlja nasilnike. Ministarstvu obrazovanja prijavljuje se oko 120 slučajeva godišnje. Ako je toliko prijavljenih slučajeva, koliko je onda i neprijavljenih? Ovo su ozbiljni slučajevi koje je potrebno riješiti.

Istraživanja pokazuju da djeca koja su žrtve vršnjačkog nasilja imaju slabiji školski uspjeh, nisko samopoštovanje, a i veliku sklonost samoubojstvu. Sve su to posljedice vršnjačkog nasilja. Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Valentina Otmačić, poručila je: „Sva istraživanja pokazuju da nasilje raste tamo gdje nema sustavnog rada na prevenciji, a smanjuje se tamo gdje su poduzeti stručno utemeljeni i trajni napori.“ Mnogo je projekata vezano za prevenciju nasilja, ali rijetki uspijevaju u svomu cilju. Posljednje istraživanje iz 2014. godine pokazalo je da je od 700 učenika 79 % njih činilo i trpjelo nasilje vršnjaka.

Mislim da se nasilje može zaustaviti, samo što još nije pronađen pravi način. Premda ga u nekim dijelovima svijeta ima i više, u Hrvatskoj ima mnogo nasilja među vršnjacima; Hrvatska je mala zemlja s mnogo nasilja. Nadamo se da će barem neki od projekata i organizacija za prevenciju vršnjačkog nasilja uspjeti u nastojanju  da se stvori nenasilna i mirotvorna Hrvatska.

Napisala: Tena Bogut, 8.c

About the author /