KBG, list učenika OŠ "Retfala", Osijek, šk. god. 2019./2020.

Test ovisnosti o internetu – MOŽDA TREBAŠ SAVJETE

Objavljeno: 29. listopada 2017.

 

Na internetu dnevno provodiš:

a) manje od 1 h

b) 1 – 3 sati

c) 4 – 6 sati

 

Od društvenih mreža imaš:

a) samo one koje služe za dopisivanje (Viber,WhatsApp…)

b) Facebook ili Instagram

c) sve

Kada si prvi puta koristio društvenu mrežu?

a)   još ju nemam / poslije 6. razreda

b)   ne sjećam se / prije 5. Razreda

c)    prije 3. razreda

 

Pomažu li ti predavanja o sigurnosti na internetu?

a) da, prilično mnogo

b) da, ponekad

c) ne, znam se sam / sama snaći

 

Nosiš li mobitel u školu?

a) ne, ne treba mi

b) samo ponekad

c) da, uvijek

 

Internet ti najviše služi za:

a) školu i informacije o događajima u svijetu

b) školu i društvene mreže

c) samo za društvene mreže

 

Misliš li da ti internet može učiniti nešto loše?

a) da, može mi uništiti vid i smanjuje mi se koncentracija

b) nisam siguran / sigurna

c) mislim da nam internet ne može učiniti ništa loše

Uzimaš li mobitel u ruke odmah kad se probudiš?

a) ne, tek nakon nekog vremena

b) jedino kada se negdje ne žurim

c) da, i tako svaki dan

Po tvomu mišljenju, jesi li ti ovisnik o internetu?

a) ne, uopće

b) negdje sam između

c) da, sigurno

 

REZULTATI

Ako imaš najviše odgovora pod:

a) nisi ovisnik o internetu i samo tako nastavi!

b) nisi ovisnik o internetu, ali mogao / mogla bi postati i zato se pazi!

c) ovisnik si o internetu i obrati se osobi koja ima najviše odgovora pod a) neka ti ona da neke savjete.

Napisala: Katarina Galinec, 6. d

About the author /