KBG, list učenika OŠ "Retfala", Osijek, šk. god. 2019./2020.

Posjet sv. Nikole UVIJEK DONESE SLATKIŠA

Objavljeno8. 12.2016.

Tradicionalno se u OŠ „Retfala“ 6. prosinca obilježava blagdan Sveti Nikola. I ovaj put, toga dana organizirana je predstava za niže razrede. Nakon toga su sv. Nikola (Ana Sablić) i Krampus (Hanna Kaladić), u pratnji naše pedagoginje Mirjane Žnidaršić, posjetili više razrede i podijelile slatkiše. Prije podjele bi pedagoginja s učenicima malo porazgovarala da „provjeri“ jesu li bili „dobri“.

Ideja je među učenicima dobro primljena, dijelom zbog slatkiša, dijelom jer se malo nasmiju.

Napisala: Dora Vuković, 7.b

About the author /