KBG, list učenika OŠ "Retfala", Osijek, šk. god. 2019./2020.

Impresum

LIST UČENIKA OŠ “RETFALA”, OSIJEK

šk. god. 2019./2020., X. god. web izdanja

Za izdavača

Igor Kopić, ravnatelj

Glavna urednica

… ()

Uredništvo

Nika Ištoković (8. a)

Matej Andrić (8. b)

Matej Bogdanović (8. b)

Dora Slivac (8. b)

Eva Getoš (8. c)

Odgovorni urednik i administrator

Marinko Plazibat

Kontakti

e-mail: kbg.klub@gmail.com

tel.: 031/378-012

adresa: OŠ “Retfala,”Kapelska 51 a, 31000 Osijek (za KBG)

Pamtimo:

KBG – WEB IZDANJE (2010. – 2018.)

Glavni urednici :

– 2017./2018. Katarina Galinec

– 2016./2017. Ema Car

– 2015./2016. Ema Miščević

– 2014./2015. Tena Josić

– 2013./2014. Marija Prekodravac

– 2012./2013. Helena Čavlović

– 2011./2012. Helena Čavlović, Iva Škojo

– 2010./2011. Iva Škojo, Ivan Vranješ

Odgovorni urednik:

– 2010.-2018. Marinko Plazibat

KBG – TISKANO IZDANJE (1998. – 2013.)

Glavni urednici: 

– 2012./2013. Helena Čavlović, Marija Prekodravac

– 2011./2012. Helena Čavlović, Iva Škojo

– 2010./2011. Iva Škojo

– 2009./2010. Lorna Kalazić

– 2008./2009. Lorna Kalazić

– 2007./2008. Berislav Ruška, Toni Vranješ

– 2006./2007. Marina Bošnjak, Ivona Glavaš

– 2005./2006. Ivona Glavaš

Odgovorni urednici:

– 2010.-2013. Maja Holoker

– 2005.-2010. Marinko Plazibat

– 2003.-2005. Biljana Šalić

– 1998.- 2003. Marica Grigić

About the author /